Seznam video vsebin

Slovensko muzejsko društvo: Borut Križ: Arheologija na Gorjancih.

Razstava je bila posvečena poselitvi mejnega pogorja Gorjancev nad Šentjernejskim poljem v nemirnih časih pozne antike in zgodnjega srednjega veka, med 3. in 9. stoletjem, ko se je pri nas začelo prvo krščanstvo.