Seznam video vsebin

Slovensko muzejsko društvo: Predavanje Petra Turka: Situla iz Vač in njen svet

Peter Turk spregovori o situlski umetnosti med sredozemskim in halštatskim svetom: o nekaterih vidikih ‘branja’ prizorov na spomenikih situlske umetnosti (7. do 5. stoletje pr. n. št.).