Seznam video vsebin

Sodobna umetnost: Galerija Kapelica: Dorotea Dolinšek: Terraport

Projekt ‘TerraPort’ je poskus kritičnega premisleka o izzivih antropocena, v katerem se soočamo s škodljivim delovanjem človeka na planetu Zemlja. Projekt je eden od mogočih scenarijev radikalne skrbi za druge – nečloveške agente – in klic k aktivnemu odzivanju na pereče ekološke izzive. Gre za prvega v avtoričinem nizu projektov, spodbujenih z izkušanjem krhkosti planeta v globoki ekološki krizi, v katerem umetnica z vsem svojim ženskim telesom doprinaša k projektom rodovitnosti bodočih medplanetarnih civilizacij.